Szukaj

Już po raz drugi gmina Nowiny została zwycięzcą Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zajmując pierwsze miejsce w rankingu gmin wiejskich. Została również liderem regionu świętokrzyskiego. – To nasz ogromny sukces – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Ranking został zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym. Jego celem jest promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.  Pod uwagę wzięto 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. To, między innymi, średnioroczne dochody własne gmin i wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik zadłużenia, liczba podmiotów gospodarczych, wyniki egzaminów ósmoklasistów, poziom dofinansowania unijnego, saldo migracji, skanalizowanie gminy czy też wydatki bieżące na oświatę i wychowanie.

– Podobnie, jak w zeszłym roku, jestem zaskoczony wynikiem rankingu. Nie dlatego, żebym nie wierzył, w to, że w gminie Nowiny mieszkańcom dobrze się żyje, ale dlatego, że przez ostatni rok mierzyliśmy się z wieloma problemami, m.in. koniecznością usunięcia składowiska odpadów, co w istotny sposób wpłynęło na naszą kondycję finansową. Nie uzyskaliśmy realnego wsparcia finansowego na te działania, jak również na realizację zadań inwestycyjnych, a mimo to udało nam się utrzymać pozycję lidera – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych, którzy każdego dnia pracowali na nasz wspólny sukces – dodaje wójt.

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie przez Ośrodek FRDL MISTiA. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat i ogromnym zainteresowaniem samorządów i mediów przez kolejne lata, w kolejnych województwach. Od roku 2021 realizowany jest również w Regionie Świętokrzyskim.

 

Poprzednie IV Turniej Piłki Siatkowej

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących