Szukaj

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny” podpisano umowy z Wykonawcami robót.

W wyniku podziału przedmiotu zamówienia na dwie części, osobno wybrano Wykonawcę na pierwszą i drugą część zadania.

W ramach pierwszej części przewidziano realizację następującego zakresu:
Etap I Budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego (ul. Kryształowa) w miejscowości Kowala, gmina Nowiny,
Etap II – Budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego (ul. Diamentowa, Szafirowa) w msc. Kowala, gmina Nowiny,
Etap III – Przebudowa ulicy Kryształowej (wewnętrznej) w msc. Kowala wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą pierwszej części zadania jest Zakład Robót Drogowych Dukt Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót dla etapu I nastąpi w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Natomiast dla etapu II i III zakończenie robót przewidziano w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wartość umowna wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 11 181 100,00 zł.
Gmina Nowiny na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 740 000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację budowy ul. Kryształowej, Diamentowej i Szafirowej (Etap I i II).

Druga część zadania inwestycyjnego obejmuje „Przebudowę drogi gminnej (ul. Turkusowej) w miejscowości Kowala wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą drugiej części zadania jest Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior. Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wartość umowna wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 986 643 000,00 zł. 

Wojciech Kasprzyk

Poprzednie Remont placu na terenie OSP Kowala

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących