Szukaj

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali dobiegły końca prace budowlane, polegające na wymianie nawierzchni placu przed garażami remizy oraz wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wraz z pełną konstrukcją wokół masztu flagowego.

W ramach inwestycji, przed garażami remizy, zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia z dybli betonowych. W jej miejsce została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z nową warstwą podbudowy. Przewidziano również wymianę krawężnika betonowego.

Drugie zadanie na terenie OSP w Kowali dotyczy budowy utwardzonego placu wokół masztu flagowego. W zakres robót wchodzi realizacja układu warstw konstrukcyjnych z nawierzchnią z kostki brukowej oraz wykonanie obrzeża betonowego.

Wartość wykonywanych robót budowlanych wynosi 52.127,40 zł brutto.

– Staramy sie wspierać straże pożarne dzialające na terenie gminy, zapewniając im sprzęt i wyposażenie nawyższej jakości. Dbamy również o same remizy – mówi wojt Sebatsian Nowaczkiewicz. – W ostatnich latach w remizie w Kowali wymieniśmy bramy garażowe, ogrodzenie, posadzki w garażach, a teraz nawierzchnię placu przed budynkiem – wylicza wójt.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne realizowane są w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kowala. na rok 2022. 

Wojciech Kasprzyk

Poprzednie Ostrzeżenie meteorologiczne 10.06

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących