Szukaj

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że dnia 13.03.2021 r. (sobota) będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 zł.
Wypełnione wnioski przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w godz. od 8:00 do 15:00.
Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu do Punktu Obsługi Klienta w PUP w Kielcach.
Maksymalna liczba wniosków do realizacji w bieżącym naborze to 100. Dotacje będą finansowane w ramach środków Funduszu Pracy, projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (VII)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

UWAGA !!!

Od 22.01.2021 r. zostały zmienione Kryteria przyznawania bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe Kryteria dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://kielce.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Poprzednie PUP w Kielcach realizuje nowe programy specjalne dla bezrobotnych. Skorzystaj!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących