Szukaj

Ten tytuł projektu dobrze obrazuje jak upłynął wrzesień w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Nowinach. Były szkolenia, akcje, integracja, wspólne spotkania i nowe plany.

Stowarzyszenie „Siła Woli” w lutym 2021 roku dzięki dotacji z grantów norweskich utworzyło pierwsze na terenie gminy centrum wolontariatu dostępne dla wszystkich mieszkańców. W ciągu 1,5 roku działalności zaangażowało się ponad 90 wolontariuszy, zrealizowano ponad 30 akcji, wypracowano ponad 1200 godzin wolontaryjnych. Jego siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach. Wolontariusze działający przy LCW Nowiny wspierają szereg akcji organizowanych na terenie Gminy Nowiny, niejednokrotnie sami inicjują wydarzenia i pomysły. Widzieliśmy jak duże jest zapotrzebowanie na działalność wolontariacką. Chcieliśmy podtrzymać możliwość działania LCW Nowiny poprzez szkolenie nowych wolontariuszy, organizacje akcji i spotkań integracyjnych.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolonego wkroczyliśmy w kolejny etap rozwoju wolontariatu długoterminowego w LCW Nowiny. Przez cały wrzesień prowadziliśmy kampanię informacyjno-promocyjną w szkołach wśród pedagogów na temat możliwości zaangażowania uczniów w działalność LCW Nowiny. Przeprowadziliśmy rekrutacje pozyskując nowych kandydatów na wolontariuszy.

Następnie przeprowadzono szkolenia dla nowych wolontariuszy podnosząc ich kompetencje. Na szkoleniu „Zostań wolontariuszem” uczestnicy poznali terminologię i historię działalności wolontaryjnej. Następnie omówili swoje motywacje i świat wartości. Trener zapoznał także wszystkich z aspektami prawnymi wolontariatu. Przedstawił im także różnorodność form zaangażowania się. Szkolenie „Wolontariusz patriota” to była wirtualna podróż przez historię. Uczestnicy zagrali w grę „Śledztwo katyńskie”. Omówili działania zachowujące historię przodków. Porozmawiali także na temat możliwości wolontariatu patriotycznego – współcześnie. Podczas szkolenia „Łączymy pokolenia” wolontariusze omówili genealogię ze swojego otoczenia. Przeprowadzono także plebiscyt pokoleń oraz omówiono świat stereotypów. Wolontariusze zaplanowali także działania na pokonywanie różnic.

Wolontariusze LCW Nowiny wzięli udział w festynie ekologicznym zorganizowanym na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. Wolontariusze przygotowali i przeprowadzili prezentację drukarki 3D i zapoznali uczniów z możliwościami wydruku 3D. Poprowadzili także animacje dla dzieci w postaci żonglowania chustkami i talerzami. Wolontariusze LCW Nowiny zrealizowali akcję patriotyczną. Jej celem było upamiętnienie miejsc pamięci i pochówku mieszkańców Gminy Nowiny, którzy walczyli lub zginęli w walce o obronie swojej ojczyzny. Zapoznali się z opracowaną mapą cmentarza parafialnego w Brzezinach. Znaleźli na spisie nazwiska mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Nowiny. Odszukali groby mieszkańców Gminy Nowiny, którzy walczyli albo zginęli w obronie naszej ojczyzny. Posprzątali ich groby i udekorowali biało-czerwoną wstęgą oraz zapalili znicze. Kolejnym krokiem był przejazd do Szewc, gdzie znajduje się miejsce pamięci bohaterów bitwy partyzanckiej pod Szewcami, jaka rozegrana została 18 września 1944 r. W tym miejscu również zapalono znicze i udekorowano je biało-czerwonymi wstęgami. Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Seniora przypadający na dzień 1 października wolontariusze LCW Nowiny wybrali się z wizytą do Klubu Seniora w Nowinach. Akcja miała na celu zbudowanie relacji międzypokoleniowej. Wolontariusze wręczyli seniorom przygotowane przez siebie aromatyczne herbatki, przedstawili się i opowiedzieli o działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz o swoich doświadczeniach jako wolontariusze. Rozmawiali z seniorami na temat lat ich młodości, ich najlepszych wspomnień z dzieciństwa, zapytali o ich największe pasje i to czy jakby mogli zrobiliby coś inaczej w swoim życiu.  Realizacja akcji przyniosła wszystkim dużo satysfakcji i pokazała możliwości do realizowania w ramach działania lokalnego.

Wolontariusze mieli także możliwość integracji podczas spotkań w siedzibie LCW czy wspólnych wyjść np. do kina czy parku trampolin w Kielcach.

Chcieliśmy rozpropagować ideę wolontariatu szerzej na ternie Gminy Nowiny. Dzięki powstaniu LCW idea ta „wyszła” ze szkolnych murów. Mieszkańcy gminy dzięki licznemu udziałowi wolontariuszy w wydarzeniach na terenie gminy poznali działalność wolontariatu. Dzięki realizacji projektu mogliśmy wesprzeć potencjał wolontariatu długoterminowego, dać chętnym osobom możliwości do działania.

Kto może zostać wolontariuszem? Każdy, kto chciałby działać z nami i wyraża takie zainteresowanie. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, płeć, wykształcenie. Wystarczy chęć zaangażowania się i działania razem z nami.

Zadanie „LCW Nowiny w działaniu” zostało dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Nowiny oraz Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Kamila Piotrowicz

Poprzednie ERASMUS + W OTOČEC, SŁOWENIA

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących