Szukaj

Do poniedziałku 28 czerwca możecie składać aplikacje na własne inicjatywy kulturalne, które wybierzemy w drodze Konkursu, a następnie wspólnie zrealizujemy !

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Nowiny, grupy formalne i nieformalne, organizacje pozarządowe, liderzy, osoby prywatne, bez względu na wiek; zwani dalej „Autorem” (reprezentowane przez minimum 2 osoby w tym przynajmniej jedna pełnoletnia)

GOK Perła pomaga w wypełnieniu aplikacji konkursowej oraz udziela wszelkich informacji poprzez konsultacje telefoniczne lub osobiste w dniach od 22 czerwca do 28 czerwca w godz. 8:00-16:00 (nr telefonu 41 347 50 97)

Termin realizacji pomysłu kulturalnego – 30 lipca do 13 listopada 2021r.

Koszty realizacji jednego pomysłu kulturalnego, nie wyższe niż 7000 zł brutto (kwota ponad 21 tysięcy złotych rozdysponowana zostanie na 3 do 7 inicjatyw)

Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020r. oraz przez Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach.

Zgłoszenie do konkursu (Formularz zgłoszeniowy), podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem Autora, należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 28 czerwca 2021:

-drogą mailową na adres: gokperla@gmail.com

-osobiście: w biurze GOK Perła w Nowinach

regulamin NCK Dobre Nowiny

Aplikacja Inicjatywy lokalnej 2021 wyjściowa

Wszystkich Autorów Inicjatyw zapraszamy we wtorek 29 czerwca o godzinie 17:00 do Gminnego Ośrodka Kultury Perła na przedstawienie swoich pomysłów oraz rozstrzygnięcie konkursu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie „Dobre Nowiny – post covid’owa inicjatywa kulturalna”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”

 

Poprzednie Zaciekła walka o zwycięstwo

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących