Szukaj

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że do 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Nowiny podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotęgowanie wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, apeluje się  aby do minimum ograniczyć osobiste załatwianie wszelkich spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nowiny oraz wszystkich jednostkach podległych.

Tym samym zachęcamy, aby wszelkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać za pomocą Internetu poprzez e-mail , e-puap lub drogą telefoniczną.

Ponadto, zaleca się również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy między innymi ( podatki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłata skarbowa) za pomocą płatności elektronicznych.

Rachunki bankowe są dostępne na naszej stronie internetowej.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Apeluję również o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Poprzednie Pulsoksymetry dla Nowin

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących