Szukaj

Już wkrótce w powiecie kieleckim powstanie pierwszy klaster energii. Zawiązanie lokalnej społeczności energetycznej planują gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Nowiny, Piekoszów i Pierzchnica. – Chcemy wspólnie walczyć z niską emisją, rozwijać odnawialne źródeł energii, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne – mówi wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz.

Aż 69% zanieczyszczeń pyłem PM10 w strefie świętokrzyskiej pochodzi z sektora komunalno-bytowego, w przypadku pyłu PM2,5 wartość ta wynosi 79%, a benzo(a)pirenu – 92%. – W okresie zimowym niemal codziennie czytamy komunikaty o poziomach alarmowych w związku z występowaniem smogu. Normy zostają przekroczone kilkukrotnie. To wpływa na zdrowie nasze i naszych bliskich: smog powoduje alergie, niewydolność oddechową, choroby nowotworowe, obniżenie odporności całego organizmu, wywołuje choroby układu krwionośnego i serca – wylicza Sebastian Nowaczkiewicz. – Jeśli chcemy realnie przyczynić się do redukcji emisji musimy wesprzeć naszych mieszkańców w proekologicznych działaniach – podkreśla burmistrz Łagowa Paweł Marwicki. – Dzięki sprzyjającym zmianom w legislacji oraz pojawiającym się możliwością pozyskania dofinansowania dedykowanego dla klastrów energii zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania tzw. projektów parasolowych – dodaje.

Gminy będą współpracować inwestycyjnie oraz podejmować wspólne działania informacyjno-promocyjnych sprzyjających rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku i ludziom gospodarki energetycznej. W ramach klastra energii podjęte zostaną wspólne działania służące ograniczeniu niskiej emisji, dążeniu do samowystarczalności energetycznej gmin, promowaniu i inicjowaniu przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, rozwojowi transportu niskoemisyjnego oraz podnoszeniu efektywności energetycznej.

– Dzięki zawiązaniu klastra, a następnie uzyskaniu certyfikacji będziemy mogli uzyskać możliwość dofinansowania na zasadach bezkonkursowych środków z POOIiŚ na budowę OZE. Ostatnio realizowane projekty wskazują, że tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego postanowiliśmy połączyć siły, by kolejne projekty zrealizować na naprawdę dużą skalę – podkreśla Zbigniew Piątek, wójt Piekoszowa. – Mamy również świadomość konieczności powrócenia do zagadnień związanych z funkcjonowaniem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i pozyskiwania energii z wytwarzanych odpadów. To niezwykle istotne zagadnienie nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także oddźwięk społeczny – ceny odbieranych odpadów wciąż rosną – podkreśla burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński.

– Mam nadzieję, że wkrótce w gminach należących do klastra powszechne staną się instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz pompy ciepła.  Chcemy wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami przyczynić się do redukcji niskiej emisji na poziomie zapewniającym ochronę życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzednie Dobre Nowiny – covid’owa inicjatywa kulturalna

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących