Szukaj

Miło nam poinformować iż, na stronie głównej Gminy Nowiny uruchomiony został Gminny Portal Mapowy.

Portal ten służy do prezentacji dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym w gminie.

Poprzez prosty interfejs możliwe jest określenie samodzielnie przez właścicieli nieruchomości oraz innych zainteresowanych przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Narzędzie to jest proste i intuicyjne. Pozwala również poznać treść części opisowej do MPZP.

Narzędzie zostało jednocześnie zintegrowane z innymi danymi przestrzennymi pozwalającymi na uzyskanie informacji na temat: nazw ulic, numeracji posesji, uzbrojenia terenu, geologii, danych o lasach, obszarach zagrożenia powodziowego, uzbrojenia terenu i geodezji oraz innych dostępnych poprzez usługi WMS. Prezentacja odbywa się na różnego rodzaju mapach dowolnie konfigurowanych przez użytkownika.

Zapraszamy do korzystania.

Tomasz Bucki

Poprzednie Kolejny etap budowy chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących