Szukaj

W gminie Nowiny utrzymuje się dobry klimat dla biznesu. Potwierdza to ostatnie Forum Biznesu i Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Gminę Nowiny i Świętokrzyską Grupę Mediową 10 marca w Nowinach.

– Cieszę się, że po trzech latach spowodowanych wirusem pandemii znów mogę się z Państwem spotkać. To dla mnie osobiście ważne wydarzenie, bo możliwość wymiany opinii i poglądów z Wami jest dla mnie szczególnie istotna – podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Atrakcyjny program przyciągnął uwagę zarówno lokalnych przedsiębiorców jak i firmy z regionu. Eksperci doradzali w sprawach rozwoju, inwestycji, dywersyfikacji, systemów podatkowych i kredytów. Wśród omawianych tematów dużym zainteresowaniem cieszyły się: wyzwania demograficzne województwa świętokrzyskiego, pożyczki MŚP. Obecnie samorządy lokalne stają się miejscami przenikania i wzajemnego oddziaływania różnych rodzajów (przejawów) przedsiębiorczości, ponadto tworzą warunki dla rozwoju i wspierania biznesu. W działaniach gminy przenika się wzajemnie przedsiębiorczość publiczna, przedsiębiorczość społeczna, intraprzedsiębiorczość, na co szczególną uwagę zwracał wójt Sebastian Nowaczkiewicz podczas swojego wystąpienia.

Nowiny zaliczane są do najbardziej atrakcyjnych miejsc na inwestycyjnej mapie regionu. Wiele liczących się korporacji międzynarodowych, firm, przedsiębiorstw czy spółek jest już obecnych bądź rozważa lokalizację swoich inwestycji na naszym rynku. Forum zainteresowały się również przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie chcący zmienić lub rozszerzyć lokalizację swoich firm i jednoosobowych działalności gospodarczych o teren gminy Nowiny. O prowadzeniu biznesu w gminie Nowiny zainteresowani rozmawiali z pracownikami urzędu gminy Nowiny.

W Forum wzięli udział radni Rady gminy Nowiny, nawiązując dialog z lokalnymi przedsiębiorcami rozmawiali o formach wsparcia biznesu i przedsiębiorczości, o samorządzie przyjaznym i pomocnym biznesowi.

Karolina Kępczyk

Poprzednie Wójt Sebastian Nowaczkiewicz zaprasza na Forum Biznesu i Przedsiębiorczości

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących