Szukaj

Dariusz Stępień, mieszkaniec gminy Nowiny, został uhonorowany Nagrodą Miasta Kielce. Nagroda jest przyznawana od niemal 30 lat  roku osobom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Kielc.

Z rąk zastępczyni prezydenta Kielc Bożeny Szczypiór oraz przewodniczącego Rady Miasta Kielce Jarosława Karyś Dariusz Stępień odebrał  statuetkę, dyplom, złote spinki i nagrodę pieniężną. Uroczysta gala odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach.

Dariusz Stępień  to członek zarządu głównego i prezes zarządu Koła nr 9 w Kielcach Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest weteranem działań poza granicami państwa. W latach 1993-95 był uczestnikiem misji pokojowej ONZ – UNDOF na Wzgórzach Golan. Od ponad 20 lat jest zaangażowany w działalność społeczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Za swoje dokonania został odznaczony medalem PRO PATRIA nadawanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Na co dzień osobiście angażuje się w organizację spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej, których celem jest krzewienie idei patriotyzmu i pamięci historycznej. Jako żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej był inicjatorem i uczestnikiem wielu spotkań propagujących idee WOT wśród młodzieży naszego miasta. W roku 2022 wraz z grupą rezerwistów Wojska Polskiego, założył Stowarzyszenie “Stadion”, którego celem jest zachowanie pamięci o żyjących i nieżyjących dowódcach i żołnierzach 20. Brygady Łączności Ziemi Kieleckiej.  Dariusz Stępień jest pomysłodawcą, organizatorem i komendantem „Kieleckiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego finał każdorazowo ma miejsce w zgórskich lasach.

Po agresji Rosji na Ukrainę nawiązał współpracę z Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Medycznym im. św. Łukasza i rozpoczął szereg zbiórek żywności oraz lekarstw, które trafiły do Ukrainy.

– Niezwykle cenię sobie współpracę z Dariuszem Stępniem, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogę liczyć. Każda jego inicjatywa spotyka się również z dużą przychylnością z naszej strony – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Cieszę się, że nasz mieszkaniec został wyróżniony przez władze Miasta Kielce, to nobilitacja również dla nas. Serdecznie gratuluję przyznanej Nagrody Miasta Kielce, składając jednocześnie serdeczne życzenia niesłabnącej chęci angażowania się w projekty społeczne i czerpania satysfakcji z nich – dodaje wójt.

Poprzednie Wyrazy współczucia

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących