Szukaj

W ostatnim czasie gmina Nowiny opracowała projekt przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Białe  Zagłębie i Przemysłowej w Nowinach. – Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kieleckim zobowiązaliśmy się do opracowania i przekazania mu dokumentacji projektowej – wyjaśnia Andrzej Waśko, kierownik referatu inwestycji.

Obecnie funkcjonuje tutaj zwykłe nieskanalizowane skrzyżowanie, duży ruch utrudnia wyjazd z ulicy Białe Zagłębie. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo pomoże w rozwiązaniu istniejącego problemu. Projekt przewiduje budowę małego ronda o średnicy wewnętrznej wyspy 10 m oraz zewnętrznej 30 m, szerokość jezdni 8 m. W ramach budowy ronda zostanie przebudowane istniejące oświetlenie i kanalizacja deszczowa, a także wykonany kanał technologiczny.

– Mam nadzieję, że w niedługim czasie Starostwo Powiatowe wygospodaruje środki na ten cel i rozpocznie przygotowania do realizacji inwestycji – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – To jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w naszej gminie. Ma ono istotne znaczenie dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jego przebudowa jest szczególnie istotna, bo poruszają się tędy samochody ciężarowe.

Jednocześnie gmina Nowiny opracowała projekt miejsc postojowych przy drodze gminnej ul. Białe Zagłębie, przy pawilonach handlowych. Projekt przewiduje budowę 21 miejsc postojowych prostopadłych do jezdni o wymiarach 2,5×5 m oraz 3,6×5 m dla niepełnosprawnych. Wymieniona zostanie nawierzchnia na jezdni i chodnikach. Nawierzchnia na jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego a chodnik z kostki betonowej. – W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej rurą osłonową, budowa oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurami osłonowymi, budowa kanału technologicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wylicza Andrzej Waśko.

– W tym miejscu od zawsze mieszkańcy mieli problem z parkowaniem. Jest tu zbyt mało miejsc, jak na ich potrzeby, przez co wjeżdżają na chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Podjęliśmy działania, by w ramach decyzji ZRID przenieść własność nieruchomości, co pozwoli nam na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie większego parkingu – dodaje.

Marta Sowińska

Poprzednie Zachęcamy do profilaktyki

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących