Szukaj

Na przełomie 2020 i 2021 roku opracowano dokumentacje projektowe dla inwestycji zainicjowanych przez samych mieszkańców. Były to:
• Wykonanie projektu toru „pumptrack” w Nowinach:
– wykonawca prac projektowych: VELO PROJEKT
– umowna wartość prac projektowych: 19.900 zł
• Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działkach nr 197/98,197/97 w Zagrodach:
– wykonawca prac projektowych: Lege Artis Monika Wyka
– umowna wartość prac projektowych: 34.400 zł.
W obu przypadkach dalsze działania, tym razem inwestycyjne, przewidziane są na rok 2021. – Z pewnością nie zdołamy zrealizować ich w jeden rok, ponieważ wymagają one znacznych nakładów finansowych, ale będziemy starali się sukcesywnie realizować poszczególne etapy projektów – wyjaśnia Andrzej Waśko, kierownik referatu inwestycji.

Dla poprawy bezpieczeństwa i w celu zapobieżenia aktów wandalizmu na terenie placu zabaw w Woli Murowanej zamontowano kamery. Wykonawcą zadania była firma INSCAM, a jego wartość wyniosła 5.412,00 zł. – Plac zabaw cieszy się popularnością nie tylko wśród dzieci, ale także wśród starszych, którzy, niestety, nie zawsze chcą i potrafią zadbać o miejsce, z którego korzystają. Mam nadzieję, że monitoring nieco ich zdyscyplinuje – mówi sołtys Aneta Wajs.
W Zgórsku zrealizowano pierwszy etap remontu nawierzchni dróg gminnych na osiedlu „Pod Lasem”. Nowoutworzone drogi utwardzono tłuczniem, dzięki czemu właściciele działek będą mieć zapewniony w miarę komfortowy dojazd do swoich posesji – wyjaśnia Andrzej Waśko. Wykonawcą zadania był ZOKS Paweł Sobczyk, a jego umowna wartość wyniosła 132.471 zł.

Dokonano przebudowy placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Nowinach. W ramach tego etapu zadania zamontowano piaskownicę, kiwak, domek wiejski z wyposażeniem, zjeżdżalnię, ławkę dla dzieci oraz tablicę rysunkową. Wartość inwestycji wyniosła 35.362 zł, a jej wykonawcą był ZKTZ DOL-LEK Kazimierz Doleciński. Na drugiej części placu zabaw wykonano oświetlenie na kwotę 71.137 zł.
W ramach gminnych inicjatyw lokalnych wybudowano sieć wodociągową na ul. Krzemieniowej o długości 375 i ul. Marmurowej o długości 401 m i kanalizacyjną o długości 387m na ulicy odchodzącej od ul. Marmurowej w Szewcach o łącznej wartości 354 tys. zł.

– Obecnie przygotowujemy się do realizacji inwestycji w nadchodzącym roku. W trakcie opracowania jest szereg dokumentacji projektowych, w trakcie realizacji jest drugie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty znacznie przewyższały wysokość środków planowanych w budżecie gminy. Zmuszeni byliśmy dokonać ponownej analizy i zmiany zakresu planowanych robót – wyjaśnia Andrzej Waśko.

Poprzednie Szkolenie na symulatorze lotu i budowa modeli. Ruszają warsztaty modelarskie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących