Szukaj
Geopark Świętokrzyski otrzymał w dniu 25 listopada na gali w Warszawie certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2021 roku.
 
Konkurs ten miał ba celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację.
Dla POT bardzo ważne jest również wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

Warto przypomnieć, że Geopark Świętokrzyski zarządzany przez stowarzyszenie gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów, w kwietniu bieżącego roku uzyskał status Światowego Geoparku UNESCO. Certyfikat POT jest potwierdzeniem, że formuła geoparku UNESCO była dobrym kierunkiem dla wykreowania produktu turystycznego opartego na dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym i współpracy partnerskiej.

Cieszymy się, że partnerstwo lokalne pomiędzy gminami a także współpraca z instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi czy biznesem zaowocowały stworzeniem ciekawego produktu turystycznego, który znalazł uznanie w oczach kapituły konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny w Polsce, w 2021 roku. Mamy nadzieję na kontynuację tej dobrej współpracy i wzmacnianie marki turystycznej regionu i geoparku świętokrzyskiego na forum krajowym i międzynarodowym – podkreśla Michał Poros, przewodniczący zarządu Geoparku Świętokrzyskiego.

www.geopark.pl

Poprzednie Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących