Szukaj

W dniu 16.09.2022 dokonano uroczystego otwarcia przebudowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną ul. Azaliową w msc. Zgórsko. W odbiorze inwestycji uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu kieleckiego, radni powiatowi oraz przedstawiciele samorządu gminnego.

W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie w obrębie przejścia dla pieszych, na rozwiązanie z wyniesioną tarczą skrzyżowania. Zmieniona została także organizacja ruchu. Zastosowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo ruchu m. in. poprzez wymuszenie zmniejszenia prędkości nadjeżdżających do skrzyżowania pojazdów.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” w kwocie 160 tys. zł.

Inwestycja została zrealizowana przy współpracy Powiatu Kieleckiego oraz Gminy Nowiny. Udział finansowy Gminy w przedmiotowym zadaniu, na postawie zawartej umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej wyniósł 44 231,00 zł. Ponadto Gmina Nowiny na podstawie umowy o pomocy rzeczowej opracowała i przekazała Powiatowi dokumentację projektową z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Wartość robót budowlanych wyniosła łącznie kwotę 248.463,85 zł brutto.

Poprzednie Bukowisko 2022 za nami

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących