Szukaj

Nadeszła prawdziwa zima, a wraz z nią opady śniegu. Przez najbliższe tygodnie na niektórych drogach mogą panować trudne warunki. Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych oraz powiatowych, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników.

Drogi powiatowe
Utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Są to drogi:
– nr 0278T w msc. Szewce, msc. Zawada i msc. Zgórsko
– nr 0374T w msc. Kowala
–  nr  0376T w msc. Kowala, ul. Brzezińska
– nr 0377T w msc. Zagrody, ul. Familijna, msc. Nowiny, ul. Perłowa, ul. Przemysłowa, msc. Wola Murowana
– nr 0378T w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa, msc. Trzcianki, ul. Kolejowa
– nr 0381T w msc. Bolechowice, msc. Wola Murowana

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować OBWÓD DROGOWY CELINY – nr telefonu 41 354 90 34.

Drogi gminne
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 51 59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 534 687 589. W szczególnych przypadkach gminne służby drogowe wspierają PZD w utrzymaniu dróg powiatowych.

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (UCHWAŁA NR RG-XVII/183/19 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Poprzednie Wymień piec węglowy

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących