Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF).

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Wartość całkowita i kwalifikowana projektu

1 102 059,09 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /  – 85 %

793 034,27 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 10 % 93 298,15 zł
Wartość wkładu własnego               – 5 %  215 726,67 zł

Okres realizacji projektu:

01.04.2016 – 30.06.2018

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wsparciem w ramach projektu objęto dwa budynki użyteczności publicznej z terenu Gminy, tj. 1) budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach znajdujący się przy ul. Gimnazjalnej 1, a także 2) budynek ośrodka zdrowia w Sitkówce, umiejscowiony pod adresem – Sitkówka 16. W obu budynkach uzyskano poprawę efektywności energetycznej, zakres prac ustalono na podstawie wykonanych audytów energetycznych. W przypadku budynku ZSP w Nowinach uzyskano poprawę efektywności energetycznej przez ocieplenie budynku, wymianę części stolarki, przebudowę systemu grzewczego na gazowy, wykonania instalacji z wykorzystaniem OZE do podgrzewania wody użytkowej. W przypadku budynku mieszczącego się w Sitkówce 16, uzyskano poprawę efektywności energetycznej przez wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian, przebudowę i modernizację systemu grzewczego i kotłowni, instalację innych urządzeń i systemów energooszczędnych najnowszej generacji.

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię obu budynków, i w efekcie obniżenie kosztów ich użytkowania oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja miała na celu także poprawienie stanu technicznego obu budynków.

Rezultatami realizacji projektu są:

  • Poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania kotłowni zaopatrujących w ciepło zmodernizowane budynki.
  • Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach objętych projektem.
  • Redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii.
  • Poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.
Poprzednie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka–Nowiny ETAP I i II

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących