Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Tytuł projektu

Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych 

Wartość całkowita projektu

404 833,44 zł

Wartość dofinansowania / EFS /       – 75 %

340 289,69 zł

Wartość wkładu własnego                    – 25 %

64 543,75 zł

Okres realizacji projektu:

01.08.2017- 31.07.2019.

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Celem projektu było zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zwiększenie aktywności zawodowej rodziców poprzez uruchomienie nowej grupy w żłobku i udostępnienie 20 miejsc w okresie realizacji projektu i okresie trwałości (2 lata). Poprzez uruchomienie nowej grupy żłobkowej projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3, nastąpi również wzrost zatrudnienia wśród osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Projekt wpłynie również pozytywnie na wyrównywanie szans zawodowych K i M oraz sytuację na rynek pracy rodziców powracających po urodzeniu i wychowaniu dziecka.  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • do potrzep nowej grupy żłobkowej zostaną dostosowane pomieszczenia, zapewnione zostanie

bezpieczeństwo pożarowe, doposażona zostanie kuchnia, dostosowana szatnia,

  • zakupione zostaną meble i wyposażenie oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych,
  • zapewnione zostanie funkcjonowanie nowej grupy w żłobku przez okres 2 lat w trakcie realizacji projektu,
  • zachowana zostanie trwałość projektu w okresie kolejnych 2 lat.

Działania przyczyniły  się do otwarcia i obecnie funkcjonowania  nowej grupy żłobkowych  z 20 miejscami w żłobku gminnych w Nowinach  – mieszczącym się przy ul. Parkowa 11 w Nowinach.

 

Poprzednie Rozbudowa przedszkola samorządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących