Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Tytuł projektu

Rozbudowa przedszkola samorządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach 

Wartość całkowita projektu

1 050 000,01 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       – 75 %

787 500,00 zł

Wartość wkładu własnego                    – 25 %

262 500,01 zł

Okres realizacji projektu:

01.05.2016  –  31.12.2017

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt polegał na rozbudowie budynku samorządowego przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa rozbudowana część przedszkola przylega bezpośrednio do części gospodarczej istniejącego budynku. Połączona jest łącznikiem zaprojektowanym na przedłużeniu istniejącego korytarza. Funkcja całego obiektu nie uległa zmianie – w rozbudowywanej części  zlokalizowane są dwa oddziały przedszkolne na łączną liczbę 50 dzieci, uzupełniające funkcję obiektu. Dostawa produktów do kuchni przedszkola, odbiór śmieci, dojazd i dojście do przedszkola  – pozostają bez zmian. Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia z nowo wybudowanej części przedszkola dostępne są z dotychczasowego, który dostępny jest bezpośrednio z ciągu pieszego  przed istniejącym wejściem głównym.

Projekt pn. „Rozbudowa przedszkola samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach” to jedno z wielu działań gminy zmierzających do rozwoju gminy, utworzenia nowych miejsc przedszkolnych i tym samym podniesienia standardu życia mieszkańców gminy oraz regionu.

Celami szczegółowymi działania 7.4 RPOWŚ są:

  • Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół.
  •  Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej.
  • Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego

Celem szczegółowym  przedmiotowej inwestycji jest poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej. Rozbudowa  ośrodka edukacji przedszkolnej była dla Gminy Sitkówka-Nowiny jedną z  priorytetowych inwestycji.  Gmina Sitkówka-Nowiny ze względu na swe położenie (gmina podmiejska Kielc) ma dodatnie saldo migracji. Napływ ludności w przeważającej części dotyczy młodych małżeństw, które na terenie gminy znajdują pracę i poszukują dla swoich dzieci przedszkola gwarantującego odpowiedni czas pobytu, warunki lokalowe i wysoki poziom edukacji.

Poprzednie Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących