Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 (ZIT KOF).

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Zakładana wartość całkowita

578 814,00 zł

Zakładana wartość dofinansowania / EFRR /       – 85 %

491 991,90 zł

Zakładana wartość wkładu własnego                    – 15 %

86  822,10 zł

Zakładany okres realizacji:

01.07.2020  –  31.10.2021

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Przebieg trasy ścieżki zaplanowano przez obszar dwóch  Gmin tj. Gminy Chęciny i Gminy Sitkówka-Nowiny. Początek i koniec ścieżki byłby przy Jaskini Raj.  Idąc od Jaskini Raj, ścieżka prowadzić będzie najpierw do ul. Dobrzączki, a następnie  schodami do szczytu góry Miejskiej,  następnie  po szczycie góry Miejskiej aż do zejścia wąwozem do kamieniołomu Szewce. Droga powrotna ścieżki  przebiegnie od kamieniołomu Szewce  drogą leśną po zboczu góry Miejskiej  w kierunki ul. Dobrzączki, a dalej ulicą Dobrzączki do Jaskini Raj.  Początek i koniec ścieżki byłby obok Jaskini Raj, na terenie Gminy Chęciny. Ścieżka byłaby  pętlą, o długości ok 3 km,  na swojej trasie obok obiektów które zostaną wybudowane, prowadziła będzie również do  Kamieniołomu Szewce. Ścieżka wymaga   zmiany miejscowego planu zagospodarowania i wyłączenia terenu z produkcji leśnej.

Wstępnie przewidziano do wykonania  w ramach ścieżki :

  • Tablic informacyjnych na całej długości ścieżki,
  • Szeregu stanowisk przyrodniczych na całej długości ścieżki (np. badanie wieku drzew, stanowiska z lokalnymi roślinami, stanowiska z gniazdami ptaków, stanowiska zapachowe, stanowiska z różnymi podłożami, wyszukiwanie roślin i drzew po obrazach – zabawa dydaktyczna, badanie wieków drzew, )
  • Szeregu stanowisk geologicznych na całej długości ścieżki (tablice informacyjne obrazujące lokalne bogactwo geologiczne )
  • Utwardzenia nawierzchni ścieżki,
  • Schodów prowadzących od ul. Dobrzączki na górę Miejską,
  • Wieży obserwacyjnej na górze Miejskiej z zainstalowanymi  lunetami, umożliwiającego obserwację lokalnych ptaków oraz roślinności i przyrody,
  • Tarasu edukacyjno-przyrodniczego „w koronę drzew”  – byłaby to ścieżka w formie pomostu  wychodzącego ze szczytu góry Miejskiej– pomost byłby  na jednym poziomie, prowadząc przez poszczególne partie drzew rosnących na zboczu. Idąc tym pomostem użytkownicy będą mieli możliwość obejrzenia  z bliska poszczególnych partii drzew, wraz ze szczytem- koroną drzew.
  • Stworzenie promocyjnej strony internetowej ścieżki wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji poznawczo przyrodniczych z wykorzystaniem przedmiotowej ścieżki ,  stworzenie filmu obrazującego lokalne zasoby przyrodnicze,
  • budowę i wyposażenie wiaty przy kamieniołomie Szewce, gdzie przewidziano prowadzenie lekcji poznawczo przyrodnicze wg scenariuszy dostępnych na stronie promocyjnej ścieżki, wiata będzie przeznaczona dla grup maksymalnie  30 osobowych,
  • Oznakowanie

Ścieżka taka będzie nową, dodatkową atrakcją dla turystów odwiedzających Jaskinię Raj,  dla użytkowników pobliskich ścieżek rowerowych, a także dla mieszkańców terenu ZIT KOF.

Poprzednie Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących