Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Wartość całkowita i kwalifikowana projektu

7 679 331,29

Wartość dofinansowania / EFRR /  – 50,20 %

3 854 860,10

Wartość wkładu własnego               – 49,80 %

 3 824 471,19

Okres realizacji projektu:

14.06.2016  –  30.09.2018

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt polegał  na przygotowaniu gotowych terenów inwestycyjnych do  wykorzystania przez firmy z sektora MŚP. Pracami objęto teren o łącznej powierzchni  9,57 ha (w tym: 7,89 ha – stanowią tereny inwestycyjne i  1,68 ha stanowią drogi wewnętrzne) zlokalizowany na obszarze przyległym do ul. Przemysłowej w Nowinach. Przygotowany teren do chwili obecnej wydzierżawiło  siedem  średnich przedsiębiorstw (do 249 pracowników) z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne lub usługowe, bądź inną działalność. Działki  wchodzące w skład powstałych nowych terenów inwestycyjnych objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczaniem głównym D.2P  – obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe, z  przeznaczeniem uzupełniającym w postaci  usług i handlu. Oznacza to bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania tych terenów.

Ogromnym atutem przedmiotowego terenu jest jego atrakcyjna lokalizacja (5 km – droga krajowa S7, 1 km – stacja kolejowa, 10 km  – miasto Kielce). 

Celem projektu było  stworzenie  lepszych warunków do rozwoju MŚP służących podnoszeniu konkurencyjności mikro, małych, średnich firm, a tym samym stworzenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sitkówka Nowiny oraz całego regionu. Cel ten został osiągnięty, a terenom inwestycyjnym przy ul. Przemysłowej, nadano nowe, kompleksowe funkcje inwestycyjne, gospodarcze oraz społeczne.

Poprzednie Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus gm. Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących