Szukaj

Zdalna szkoła – laptopy dla uczniów w Gminie Sitkówka-Nowiny
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Projekt grantowy: Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 
ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Sitkówka-Nowiny po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 68.150,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.
Za otrzymane środki zostało zakupionych 29 szt. laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicac
  • Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
  • Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Zdalna szkoła+ – laptopy dla uczniów w Gminie Sitkówka-Nowiny
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Projekt grantowy: zdalna Szkoła+ – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 
ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Sitkówka-Nowiny po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. Gmina Sitkówka-Nowiny po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 54.240,00 zł.
Za otrzymane środki zostało zakupionych 24 szt. laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach
  • Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali
  • Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących