Szukaj

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Link do ankiety: https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/875866/lang-pl

Poprzednie Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących