Szukaj

OGŁOSZENIE

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy, że zgodnie ze art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej gromadzili odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do segregacji odpadów.

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

UWAGA! Art.  6k ust. 3 ww. ustawy stanowi, że opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierali odpady niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosić będą od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.

 

Segreguj poprawnie

Jak segregować 

Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Gdzie to wyrzucić 

Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Kompostowanie

Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Poprzednie PSZOK

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących