Szukaj

OGŁOSZENIE

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy, że zgodnie ze art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej gromadzili odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do segregacji odpadów.

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

UWAGA! Art.  6k ust. 3 ww. ustawy stanowi, że opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierali odpady niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosić będą od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.

 

Segreguj poprawnie

Jak segregować 


SPRAWDŹ,CZY DOBRZE SEGREGUJESZ ODPADY ZMIESZANE?

Komunalne odpady zmieszane to grupa śmieci, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Odpady te, to pozostałości po segregacji, inaczej nazywane odpadami resztkowymi. Wyrzucamy więc do nich wszelkiego rodzaju odpady, które nie są objęte segregacją, tj. na które nie został przewidziany odrębny worek np. na szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, czy popiół.

 

Gdzie wyrzucać odpady zmieszane?

Zmieszane odpady komunalne wrzucamy do udostępnionych pojemników.
Śmieci następnie zostają przewiezione do zakładu gospodarowania odpadami, gdzie wydziela się z nich surowce i odpady o właściwościach energetycznych. Na myśl nasuwa się pytanie, dlaczego więc segregować w domu, skoro i tak sortownia wydziela odpady nadające się do recyklingu? Otóż, jedynie kilkanaście procent surowców wtórnych znalezionych w zmieszanych odpadach nadaje się do przetworzenia, ze względu na zanieczyszczenie innymi substancjami. Przykładem jest mokry czy zatłuszczony papier. Dlatego segregacja w domu ma tak ogromne znaczenie – dzięki niej jesteśmy w stanie zachować o wiele większą ilość surowca, który zostanie ponownie wykorzystany.

Co wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane?

 • potłuczone naczynia porcelanowe i szklane,
 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki,
 • pieluchy i inne materiały higieniczne,
 • odchody zwierząt i pozostałości z kuwety,
 • niedopałki papierosów,
 • zabrudzenia pochodzące z zamiatania oraz zawartość worków do odkurzaczy,
 • produkty ze skóry lub futra,
 • torebki po herbacie,
 • stare obuwie, tekstylia (zaleca się jednak korzystanie ze specjalnych pojemników na odzież),
 • szmatki, gąbki, ściereczki,
 • paragony czy papier do pieczenia.

 

Czego nie wrzucać do odpadów zmieszanych, aby uniknąć kar finansowych?

Istnieje pewna grupa odpadów, które pod żadnym pozorem nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych. Przede wszystkim są to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska. Zaliczamy do nich np. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, przeterminowane lekarstwa, żarówki: LED, energooszczędne, halogenowe. Do zmieszanych nie wyrzucamy także odpadów budowlanych czy wielkogabarytowych. Tego typu śmieci powinniśmy oddać do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie (adres PSZOK: Nowiny ul. Przemysłowa 57) lub podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.


Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Gdzie to wyrzucić 

Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Kompostowanie

Nowiny

—>Pobierz PDF<—

Poprzednie PSZOK

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących