Szukaj

ZAWIADOMIENIE o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Nowiny

O zmianach w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi pisaliśmy już w marcowym Głosie Nowin na 14 stronie.

Nowiny
Nowiny

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowiny.

Poprzednie Rejestr Działalności Regulowanej

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących