Szukaj

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Powyższe reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. Stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju.

Wzór wniosku został ogłoszony w drodze Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz.U. 2024,poz.106), który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Nowiny (BIP).

Do pobrania: wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Poprzednie Profilaktyka cukrzycy i HCV

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących