Szukaj

Sport w Gminie Nowiny odgrywa bardzo ważną rolę, o tym wszyscy dobrze wiemy.  

Od dawna wspieramy sportowców na wielu płaszczyznach, w tym również finansowo.

Stąd też zrodziła się potrzeba określenia nowych, jasnych zasad przyznawania stypendiów sportowych osobom fizycznym, będącym jednocześnie mieszkańcami gminy, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Stypendia sportowe stanowią dowód uznania dla zawodnika oraz stanowią formę pomocy finansowej wspierającej jego rozwój.

Od stycznia 2024 r. obowiązywać będzie w naszej Gminie nowa uchwała w sprawie „określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym”. Wszystkie informacje dotyczące szczegółowych zasad,  trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych są określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

Wnioski za osiągnięcia sportowe w 2023 r. należy składać do dnia 20 stycznia 2024 r.  na odpowiednich formularzach. Stypendia zostaną przyznane w 2024 r.

Natomiast w kolejnych latach wnioski można składać do 15 grudnia, stypendia będą przyznawane w  kolejnym roku.

Ww. uchwała oraz odpowiedni wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Gminy Nowiny, w zakładce: urząd / dla mieszkańców / formularze / nagrody i stypendia.

Poprzednie Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących