Szukaj
Serdecznie zachęcamy wszystkie pary małżeńskie, mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowiny, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego do składania wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 
Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w USC wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Aby zainicjować procedurę nadania, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Nowiny. Zgłoszenia Jubilatów proszę dokonać osobiście lub w przypadku niemożności przez osoby bliskie. Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez USC do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Po otrzymaniu medali USC organizuje uroczystość, podczas której  wójt gminy Nowiny wręcza małżonkom ww. medale. Uroczystości te mają charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi.
Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.
Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym.

Podstawa prawna:

– art. 19 i 31 ust.3 ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992r., Nr 90, poz.450 ze zm.)
– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 r Nr 277 poz.2743 ze zm.)
Poprzednie UWAGA!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących