Szukaj

Urząd Gminy Nowiny przypomina o obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość np. urodzenie dziecka, zgon lub wyprowadzka. Zmianę taką należy zgłosić poprzez złożenie do tutejszego urzędu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby chcące skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania odpadów komunalnych, również powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Nowiny. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

II Kwartał do 15 czerwca 2024 r.

Wpłat można dokonać u sołtysa/inkasenta, gotówką w banku lub przelewem na rachunek bankowy nr 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194.

Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowość rachunku bankowego, na który Państwo uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprzednie Kondolencje

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących