Szukaj

30 września 2023 r. mija termin składania zgłoszeń przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Druki zgłoszeń do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków są dostępne:

1) w postaci papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

2) w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowiny pod adresem: https://bip.nowiny.com.pl/6076/dokument/8874

 

Po w/w terminie, będą przeprowadzane przez Wójta Gminy Nowiny kontrole nieruchomości, wynikające z zapisów art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. kontrole posiadanych dowodów uiszczania opłat i posiadanych umów na korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nowiny
Poprzednie Jesienny konwent zdrowia – Hair & Skin już 1 października w Targach Kielce!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących