Szukaj

Miejscowość Sitkówka. Kilkadziesiąt domków jednorodzinnych, bloki. Terytorialnie podzielona na dwie części – miejską – kielecką oraz wiejską – należącą do gminy Nowiny. Największa uciążliwością dla mieszkańców jest pobliski zakład przemysłowy – Trzuskawica.

– Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w miejscowości Sitkówka nie jest nowa. Kurz i pył są dla tutejszych mieszkańców codziennością – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. I dodaje, że gmina, niestety, nie może zbyt wiele z tym zrobić. – Korzystanie ze środowiska przez firmę Trzuskawica jest regulowane pozwoleniami udzielonymi przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Kontrolę nad ich przestrzeganiem sprawuje Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska, do którego każdorazowo przekazujemy wnioski o interwencję od naszych mieszkańców – wyjaśnia wójt.

Jak wynika z informacji przekazanych przez WIOŚ, w trakcie kontroli przeprowadzono analizę wyników pomiarów emisji wykonanych na instalacji w latach 2020-2021 i, co do zasady, ustalono, że wartości dopuszczalne emisji pyłów i hałasu są dotrzymywane.

To jednak nie zmienia faktu, że unoszący się kurz z nieuporządkowanych dróg technologicznych wewnątrz zakładu i na kopalni, gdzie zalega warstwa błota, przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu sąsiadów Trzuskawicy. –  Sytuacja zagraża zdrowiu i życiu wielu ludzi (…) Tu chodzi o trucie ludzi, dosłownie trucie – mówi jeden z mieszkańców, Łukasz Różak, który niemal każdego dnia przekazuje do Urzędu Gminy zdjęcia z okolicy.

O poprawę sytuacji w Sitkówce od wielu lat walczy radna Renata Posłowska. – Wysyłałam już prośby o interwencję chyba wszędzie, od 2009 r. do posłów: Bogdana Latosińskiego, Krzysztofa Lipca, Beaty Kępy, właścicieli firmy w Irlandii, a także wielokrotnie do WIOŚ i GIOŚ. W 2018 r. wraz z mieszkańcami zorganizowaliśmy protest, wraz z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach z Zakładem, podczas których Trzuskawica zobowiązała się do określonych działań, niestety, na niewiele się one zdały – tłumaczy Renata Posłowska.

Podczas spotkania w dniu 14 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Trzuskawica, Urzędu Gminy Nowiny oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, związane ze zgłaszanymi przez nich uciążliwościami. Spółka zobowiązała się do podejmowania dalszych działań celem ograniczenia uciążliwości dotyczących emisji do powietrza pyłów oraz emisji hałasu, kolejne spotkanie planowane jest na drugie półrocze.

Warto przy tym podkreślić, że w ostatnich latach gmina Nowiny przeprowadziła na terenie miejscowości Sitkówka liczne inwestycje. – To nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że o Sitkówce zapomnieliśmy. Odkąd zostałem wójtem, zrealizowaliśmy w tej miejscowości inwestycje na kwotę jednego miliona złotych. Nidy wcześnie nie były tu prowadzone przez gminę inwestycje na taką skalę. Przebudowaliśmy drogi osiedlowe i chodniki, zaprojektowaliśmy nowy układ komunikacyjny, wyremontowaliśmy oświetlenie uliczne. Powstało tu boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i altana rekreacyjna. Dociepliliśmy budynek administracyjny – wylicza wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Niestety, nasze działania nie przyniosą efektu, jeżeli Trzuskawica nie wykona realnych działań w zakresie zmniejszenia uciążliwości zakładu dla mieszkańców Sitkówki. Wiele firm działających na terenie gminy, już to zrobiło, czas na Trzuskawicę – dodaje.

Fot.: Łukasz Różak

Marta Sowińska

Poprzednie Zniesienie obostrzeń od 28 marca

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących