Szukaj

W okresie zimowym zostały przeprowadzone prace związane z wykonaniem konstrukcji przepustu na cieku wodnym. Ponadto we współpracy z Nadleśnictwem Kielce przeprowadzono wycinkę drzew i oczyszczenie z karpin. W chwili obecnej trwają prace związane z budową odwodnienia w postaci drenażu oraz wykonywane są warstwy podbudowy konstrukcji.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jak informuje Kierownik Budowy Rafał Majchrzyk zaawansowanie robót umożliwi zakończenie robót budowlanych na koniec czerwca 2021. Planowany termin oddania do użytkowania określono umownie na 27.08.2021 r.
Przypomnijmy że inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę TRASBUD Budownictwo ze Strawczyna za kwotę 2.479.179,36 zł (brutto) z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.075.000,00 zł. •

Tomasz Bucki

Poprzednie Rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących