Szukaj

92 uczniów z klas IV – VIII szkół podstawowych i liceum sportowego otrzymało Stypendia Wójta Gminy Nowiny za wyniki w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022. Kwota przeznaczona na stypendia wynosiła 37.000 zł. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach.

Stypendia są realizacją „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Nowiny”.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce Wójta Gminy Nowiny przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

  1. a) w szkole podstawowej – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,5;
  2. b) w klasach szkół ponadpodstawowych – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1; lub
  3. c) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm. ) lub konkursu rekomendowanego lub objętego patronatem Kuratora Oświaty bądź Ministra Edukacji Narodowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe Wójta Gminy Nowiny przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

  1. a) w konkurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz uczniom, którzy otrzymali powołanie do kadry narodowej;

I tak zostały przyznane :

  1. a) stypendia naukowe łącznie : 46 uczniów

– za średnią ocen : 29 osób

– za średnią ocen plus za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu: 11 osób

– za tytuł finalisty : 6 osoby

  1. b) stypendia sportowe: 52 uczniów.

Według placówek oświatowych wygląda to następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowinach: 30 osoby nagrodzone ( 26 stypendia naukowe, 4 sportowych)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach: Liceum Mistrzostwa Sportowego: 39 osób nagrodzonych (4 stypendia naukowe, 35 sportowych)

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach: 9 osób nagrodzonych (8 uczniów stypendia naukowe, 1 sportowe)

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali: 20 uczniów ( 8 naukowe, 12 sportowych)

Gospodarzem uroczystego spotkania był wójt Sebastian Nowaczkiewicz wraz z wice wójtem, Łukaszem Barwinkiem. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Agnieszka Stępień, członkini Oświaty, Kultury i Sportu Ponadto przybyły panie dyrektorki naszych placówek oświatowych: p. Joanna Wojcieszyńska, p. Anna Łukasiewicz, p. Kornelia Bem, p. Jolanta Wierzbicka. Wszyscy serdecznie gratulowali najlepszym uczniów ze szkół z terenu gminy Nowiny.

– Sukces ucznia to wynik wielu czynników. Obok pasji i talentu młodego człowieka bardzo istotne jest wsparcie rodziców i rodziny oraz nauczycieli. Tylko w takim połączeniu można odnieść szkolny sukces. Nasi stypendyści są przykładem, że można odnosić sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywać bardzo wysokie średnie ocen. Samorząd gminy Nowiny z dumą wspiera uzdolnionych uczniów – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Wydarzenie uświetniła swoim wokalnym występem Alicja Bzymek wykonując przepięknie dwie piosenki: „Słowa” i „ Za mali”.

Na zakończenie uroczystości dyrektorzy szkół: podziękowali wójtowi za wsparcie edukacji i pomoc w działaniach związanych z rozwojem gminnej oświaty.  Uroczystość przygotowało Centrum Usług Wspólnych na czele z kierownik Justyną Skrzypczyk przy udziale dyrektor Joanny Wojcieszyńskiej i pracowników Szkoły Podstawowej w Nowinach. Uroczystość prowadziła pani Karolina Kępczyk.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Justyna Skrzypczyk

Poprzednie Sprawdź swoją deklarację

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących