Szukaj

Uwaga!!! Zbliża się termin płatności podatków i opłat.

W dniu 15 września 2023 roku przypada termin płatności:

  1. III kwartał opłaty za odpady komunalne

Wpłat opłaty można dokonywać przelewem, w placówce Banku Spółdzielczego w Nowinach lub do rąk inkasenta.

Nr rachunku bankowego : 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194 

Więcej informacji pod numerem telefonu  41 347 50 38.

  1. III rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Wpłat podatku można dokonywać przelewem, w placówce Banku Spółdzielczego w Nowinach lub do rąk inkasenta.

Nr rachunku bankowego : 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 

Więcej informacji pod numerem telefonu  41 347 50 31.

  1. II rata podatku od środków transportowych

Wpłat podatku można dokonywać przelewem lub w placówce Banku Spółdzielczego w Nowinach.

Nr rachunku bankowego : 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 

Więcej informacji pod numerem telefonu  41 347 50 39.

  1. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – osoby prawne

Wpłat podatku można dokonywać przelewem lub w placówce Banku Spółdzielczego w Nowinach.

Nr rachunku bankowego : 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 

Więcej informacji pod numerem telefonu  41 347 50 29.

Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowość rachunku bankowego, na który Państwo uiszczają płatność podatku oraz za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inkasenci na terenie Gminy Nowiny:

– Sołectwo Kowala – Pani Renata Posłowska

– Sołectwo Bolechowice – Pan Zbigniew Jantura

– Sołectwo Szewce – Zawada – Pani Ewa Fudali

– Sołectwo Wola Murowana – Pani Aneta Wajs

– Sołectwo Zgórsko – Zagrody – Pan Stanisław Kobiec

– Nowiny, Trzcianki, Sitkówka – Pani Monika Lisowska (w przypadku opłaty za odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości wielolokalowych).

 

 

 

Poprzednie Włodzimierz Lubański w Nowinach!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących