Szukaj

Na przyszły tydzień zaplanowane zostały szkolenia dla osób, które chciałyby działać wolontaryjnie na terenie Gminy Nowiny. Kandydaci na wolontariuszy mogą już zgłaszać się do Stowarzyszenia „Siła Woli”, które prowadzi na terenie gminy Lokalne Centrum Wolontariatu.

Spotkania informacyjno-promocyjne LCW w Nowinach
Od marca tego roku trwają przygotowania do podjęcia działań przez wolontariuszy skupionych wokół Lokalnego Centrum Wolontariatu. „- Epidemia trochę pokrzyżowała nam plany, bo nie mogliśmy zorganizować spotkań informacyjnych w szerszym kręgu. Ale udało się przenieść wiele spotkań do świata on-line. Odwiedziliśmy także indywidualnie osoby i podmioty zainteresowane działaniami wolontaryjnymi na terenie naszej gminy” – podsumowuje Kamila Piotrowicz, koordynator projektu.

Pierwsze Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Nowiny
Głównym założeniem projektu jest stworzenie 2 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Nowinach i Chęcinach. Powstaje miejsce skupiające wolontariuszy i podmioty deklarujące zapotrzebowanie na wolontariuszy. Przez najbliższe 1,5 roku centrum będzie działać bardzo intensywnie: zaprosimy wolontariuszy na spotkania integracyjne, planowanie własnych akcji społecznych, organizację spotkań tematycznych. Zaplanowaliśmy także cykl szkoleń dla wolontariuszy a także wizytę studyjną do miejsc gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty. Po raz pierwszy zostanie zorganizowana uroczysta Gala Wolontariatu. Przygotujemy spot promujący wolontariat lokalny. W projekcie zaplanowano również wydanie publikacji nt. dobrych praktyk w organizowaniu wolontariatu lokalnego na terenie Gminy Nowiny i Chęciny. Siedziba centrum a zarazem szkolenia będą miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach.

Szkolenia dla wolontariuszy
W dniach 17 – 19 czerwca 2021 w LCW w Nowinach zaplanowany został cykl szkoleń dla wolontariuszy, przygotowujący ich do pełnienia roli, zwiększający ich świadomość, wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy wolontariackiej. Każdy cykl obejmie 5 szkoleń o tematyce związanej z aspektami prawnymi pracy wolontariusza, kompetencjami wolontariusza, metodami i narzędziami pracy, organizacji własnych eventów/ akcji charytatywnych.

Co jeszcze będzie się działo?
Wolontariusze skupieni wokół naszego Centrum będą spotykać się systematycznie w celu planowania, organizacji działań wolontariackich oraz w celu poznawania nowych form aktywności wolontariackich. Na spotkania te zapraszani będą również przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu gminy, którzy potrzebują w swoich działaniach wsparcia wolontariuszy. Przedstawiać będą oni profile swoich działań, obszary w których potrzebują wsparcia.
Równolegle planujemy spotkanie dla potencjalnych odbiorców działań LCW oraz partnerów działających w celu pomocy i wsparcia innych osób. W ramach projektu powstanie baza podmiotów zainteresowanych współpracą z LCW.
Patronat honorowy nad projektem objęli wójt Gminy Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz oraz burmistrz Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

informacja prasowa: stowarzyszenie Siła Woli

Poprzednie Wakacje z pasją

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących