Szukaj

Zapraszamy do udziału w projekcie “Sukces od zaraz!” realizowanym przez Europejski Dom Spotkań Nowy Staw. W ramach projektu oferujemy zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, szkolenia zawodowe o tematyce m.in. Spawacz (145h, zakończone egzaminem spawalniczym), Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (96h),Kucharz (145h zakończone egzaminem czeladniczym), Piekarz (145h zakończone egzaminem czeladniczym), następnie 3 miesięczne staże zawodowe.

W ramach udziału w projekcie zapewniamy: materiały dydaktyczne, catering oraz zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.

Uwaga! Staże zawodowe mogą odbywać się w lokalizacji dogodnej dla Uczestnika Projektu; zajęcia w lokalizacji dostosowanej do potrzeb grupy szkoleniowej tj. min. 12 osób.

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
 • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
 • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);
  lub pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

w szczególności zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • Kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (włącznie do poziomu ISCED 3),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotna,
 • osoby sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

z wyłączeniem: mężczyzn w wieku 30-49 lat, jako osoby nie będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Kontakt

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Sandomierska 89/3, 25-318 Kielce
Tel. 727400872,
mail: biurokielce@eds-fundacja.pl

Poprzednie Opóźniony odbiór odpadów komunalnych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących