Szukaj

Na terenie Gminy Nowiny działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach – Zawadzie
– Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach.

Dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG), są to:
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej.

Jednostki OSP posiadają 6 samochodów gaśniczych:
– OSP Kowala – 2 samochody gaśnicze,
– OSP Wola Murowana – 2 samochody gaśnicze,
– OSP w Szewcach – 2 samochody gaśnicze.

Wyposażenie jednostek OSP jest utrzymywane na wysokim poziomie. W miarę posiadanych środków finansowych uzupełniane są braki sprzętowe. W roku 2021 wydatki na utrzymanie OSP w Gminie Nowiny wyniosły 232.224,35 zł, w tym w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 17.928,04 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydano kwotę 15.000,00 zł, a na wydatki na zakupy jednostek budżetowych wydano kwotę 8.000,00 zł.
W 2021 roku odnotowano akcje pożarnicze i zdarzenia – zagrożenia miejscowe, takie jak: wypadki komunikacyjne, skutki oddziaływania sił natury (podtopienia, wichury itp.), zagrożenia chemiczne i ekologiczne itp. na terenie całego obszaru chronionego tj. Gminy Nowiny w liczbie 78 akcji, w tym 24 pożary, 54 zdarzenia o charakterze zagrożeń miejscowych.
Poniżej przedstawiam szczegółowy bilans wyjazdów OSP w roku 2021:
OSP Kowala przeprowadziła:
– 36 działań ratowniczych,
– 13 wyjazdów gospodarczych,
– 2 szkolenia.
OSP Wola Murowana przeprowadziła:
– 32 działania ratownicze,
– 8 wyjazdów gospodarczych,
OSP Szewce przeprowadziła:
– 7 działań ratowniczych,
– 31 wyjazdów gospodarczych,
– 1 szkolenie.
Należy nadmienić, iż ugruntowaniu ulega tendencja większej liczby miejscowych zagrożeń tj. innych niezwiązanych z pożarami interwencji w stosunku do pożarów. Wpływ na to miały w szczególności warunki pogodowe. Warto podkreślić, że działania ratowniczo-gaśnicze nie w każdym przypadku mogą zapobiec wystąpieniu ofiar śmiertelnych, niezmiernie istotnym w tych przypadkach jest bowiem szybkie zauważenie pożaru i zgłoszenie go do służb ratowniczych.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowiny, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu funkcjonowania strażaków ochotników, odbywają liczne szkolenia. Bardzo ważnym obszarem działalności OSP są prelekcje i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nowiny, coroczne próbne ewakuacje jednostek oświatowych, ale
i udział w ważnych uroczystościach gminnych.
W imieniu wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Nowiny składam serdeczne podziękowania władzom gminy i radnym za wsparcie i owocne rozmowy dotyczące przyszłych planów, których efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nowiny, a także dostrzeganie ważnych społecznie problemów z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz otwartość na podejmowanie wspólnych inicjatyw w tej dziedzinie. 

Komendant Gminny ZOSP w Nowinach
Janusz Szymkiewicz

Poprzednie Życzenia dla druhen i druhów

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących