Szukaj

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 20022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

CEL  – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Urzędu Gminy Nowiny oraz ochrona infrastruktury Gminy poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji dla przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych szczególnie w zakresie systemów teleinformatycznych.

 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) Ostrzec personel o możliwych formach ataku.

2) Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych.

3) Wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne służby ochrony.

4) Wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do instytucji.

5) Dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu.

6) Poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich bagaże, paczki i inne pojemniki.

7) Zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdu przed jego uruchomieniem.

8) Sprawdzić działanie zasilania awaryjnego.

9) Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru lub sabotażu.

10) Ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach/rejonach obiektów.

11) W uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu/wjeździe na teren obiektów.

12) Wprowadzić scentralizowane parkowanie, w dużej odległości od najważniejszych obiektów.

 

Zostaliśmy zobligowani do cyklicznego raportowania dot. w/w sytuacji, dlatego w przypadku uzyskania informacji o możliwych incydentach w tym zakresie proszę bezzwłocznie informować mnie o takich zdarzeniach.

Poprzednie IV Kielecki Marsz Patriotyczny Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących