Szukaj

Obowiązujące od 1 października 2022 roku stawki za energię cieplną dostarczaną z Kotłowni Osiedlowej w Nowinach wynoszą:

  1. Stawka za 1 GJ energii cieplnej – netto 215,66 zł/GJ,
  2. Stawka opłaty stałej miesięcznej za 1 m² powierzchni grzewczej płatna cały rok – netto 1,00 zł,
  3. Stawka opłaty ryczałtowej, zmiennej, płatna w sezonie grzewczym za 1 m²                                  

powierzchni grzewczej dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych – netto 20,45 zł/m²,

  1. Stawka ryczałtowa płatna w sezonie grzewczym za 1 m² powierzchni grzewczej dla lokali użytkowych i budynków użyteczności publicznej nieopomiarowanych –  netto 35,60 zł/ m².

            Do powyższych cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, wg. aktualnie obowiązujących stawek w chwili naliczenia opłat dla odbiorców.

*5% vat – aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT zgodnie z Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. poz. 196) oraz Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488).

            Na aktualizację cen energii cieplnej dostarczanej z Kotłowni Osiedlowej w Nowinach miał wpływ prawie czterokrotny wzrost ceny za opał, jaki jest wykorzystywany do wytworzenia ciepła.

  1. Zmianie uległa cena za 1 tonę miału węglowego:

– cena za 1 tonę wynosi 2.066,40 złotych brutto – sezon grzewczy 2022/2023

– cena z 1 tonę wynosił 455,10 złotych brutto – sezon grzewczy 2021/2022 

  1. Zmianie uległa cena za 1 tonę pelletu drzewnego i zgodnie z obowiązującą na dzień 22.08.2022 rok ceną rynkową wynosi 3.000,00 zł brutto, gdzie w sezonie 2021/2022 cena wynosiła 939,41 brutto.

            Koszty stałe Kotłowni w Nowinach nie uległy zmianie. W związku z powyższym stawka opłaty stałej miesięcznej za  1 m² powierzchni grzewczej płatna cały rok nie zmieniła się i wynosi 1,00 zł netto.

Poprzednie Informacja o terminie wypłaty dodatku węglowego

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących