Szukaj

Szanowni Państwo,

Wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. By pozyskać te środki koniecznym jest stworzenie nowego dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 20 czerwca planujemy spotkania, podczas których to od Państwa chcemy usłyszeć, jakie są pomysły na zagospodarowanie tych środków. Podczas spotkań będziemy pracować nad kierunkami działania w nowym okresie programowania. Spotkania pomogą określić cele jakie będą realizowane oraz ustalić ich hierarchię. W jaki sposób LGD ma realizować założone cele? To również będzie przedmiotem dyskusji.

Aby jak najpełniej dostosować cele nowej strategii do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, niezwykle ważny jest udział w spotkaniach reprezentantów możliwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości korzystać ze środków LGD i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. Dlatego na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą, a także przedstawicieli MOPS-u/GOPS-u.

Aby ułatwić Państwu udział w spotkaniach, odbędą się one w trzech lokalizacjach (każde ze spotkań będzie miało tę samą tematykę):

godz. 9.00 – 11.00 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, ul. Perłowa 1

godz. 11.30 – 13.30 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Hala Pod Basztami, ul. Armii Krajowej 18A

godz. 14.30 – 16.30 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 

Każdy głos w tej dyskusji będzie cenny.

Lokalna Grupa Działania “Perły Czarnej Nidy”.

Poprzednie Ostrzeżenie meteorologiczne 13.06

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących