Szukaj

PANU DZIĘKI ODDAWAJMY
Hasło Orszaku Trzech Króli 2021 brzmi: „Panu dzięki oddawajmy”. Są to słowa Jana Kochanowskiego (Pieśń XIII. Księgi Wtóre), najwybitniejszego poety Polski przedrozbiorowej, twórcy polskiego języka literackiego. W roku 2021 aktorzy orszaku będą opowiadali o Narodzeniu Zbawiciela językiem polskich poetów. Chcemy tym hasłem podkreślić naszą wdzięczność Bogu za wiele otrzymanych od Niego darów i łask, a w tym roku dziękujemy szczególnie za to, że dziesięć lat temu dzień 6 stycznia stał się w Polsce ponownie dniem wolnym od pracy, po ponad 50-letniej przerwie.

Historia Święta
Święto Objawienia Pańskiego, uroczystość Epifanii, jest najstarszym świętem, które ustanowił Kościół w swej historii. We wczesnym chrześcijaństwie obchodzono kilka wydarzeń jednocześnie: Boże Narodzenie, Hołd Magów, Chrzest Jezusa w Jordanie oraz Wesele w Kanie Galilejskiej. O święcie tym wspominał już Klemens Aleksandryjski, zmarły w 212 roku. Dopiero pod koniec IV wieku zaczęto obchodzić Objawienie Pańskie odrębnie od Bożego Narodzenia. Ustanowiono je na 6 stycznia i tego dnia rozpamiętywano sens objawiania się Boga ludom pogańskim, które reprezentowane były przez Mędrców ze Wschodu. Święto podkreślało uniwersalność chrześcijaństwa. Głównym miejscem kultu Trzech Króli w średniowiecznej Europie stała się Kolonia. W 1163 roku cesarz niemiecki najechał Mediolan i z tamtejszego kościoła zrabował szkielety trzech mężczyzn czczone jako relikwie Trzech Króli. Według podań św. Helena, Matka cesarza Konstantyna Wielkiego sprowadziła je do Konstantynopola w IV stuleciu, skąd trafiły do Mediolanu, z którego zostały skradzione i przewiezione do Niemiec. Relikwie Trzech Mędrców w katedrze kolońskiej odbierały cześć licznych pielgrzymów. Po pożarze świątyni w 1248 roku, w ciągu 600 lat wybudowano nową, gotycką katedrę w Kolonii, a arcydzieło średniowiecznej sztuki złotniczej, relikwiarz Trzech Króli, jest jej najcenniejszym przedmiotem.
Od XIII wieku Trzej Królowie stali się bohaterami jasełek. Na przełomie XV i XVI wieku pojawił się zwyczaj święcenia w kościołach złota i kadzidła. Kadzidło sporządzano z żywicy jałowca i wraz z
modlitwą o błogosławieństwo Boże, okadzano nim domy. W XVIII wieku rozwinęła się tradycja święcenia kredy, którą pisano na drzwiach domów „K+M+B” lub „C+M+B” wraz z datą bieżącego
roku. Znaczenie tego napisu tłumaczono jako skrót od wyrażenia Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus dom błogosławi) lub Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) lub jako pierwsze litery imion Kacpra, Melchiora i Baltazara. Zwyczaj nawiązuje też do historii z Księgi Wyjścia, kiedy Żydzi oznaczali swe domy krwią baranka paschalnego, aby uchronić się od śmierci. Dla nas, chrześcijan, napis kredą na drzwiach oznacza publiczne wyznanie wiary oraz prośbę o błogosławieństwo.
Z racji tego święta w 1866 roku w hiszpańskim mieście Alcoy narodziła się tradycja barwnych orszaków, w których ulicami miast maszerują mieszkańcy przebrani za postacie z Ewangelii o
Narodzeniu Pańskim.
W Polsce uroczystość Trzech Króli była jednym z najważniejszych świąt kościelnych i jednocześnie dniem wolnym od pracy. Jednak w 1960 roku władze komunistyczne zlikwidowały je ustawowo.
Dopiero w 2011 roku dzień 6 stycznia stał się ponownie dniem wolnym. I tak jest do dziś. Pragniemy tegorocznym orszakiem wyrazić Bogu wdzięczność za możliwość pełnego świętowania
tej pięknej Uroczystości.
W tym roku Orszak Trzech Króli wyrazi prawdy o Narodzeniu Zbawiciela słowami naszych najwybitniejszych poetów i wieszczów. Chcemy przez używanie pięknego języka literackiego
podkreślić wagę dnia, jakim jest Uroczystość Objawienia Pańskiego, a jednocześnie przypomnieć sobie i wszystkim, jak pięknie w polskiej literaturze nasi poeci odnosili się do Boga, do prawd
wiary, do wydarzeń ewangelicznych. Przez stulecia w polskiej kulturze nie brakowało podpowiedzi, jak przeżywać osobistą relację z Bogiem.
Dla wielu z nas fragmenty użytych do scenariusza tekstów będą znane, rozpoznawalne. Być może dzięki Orszakowi Trzech Króli spojrzymy na nie w nowy sposób.
W tegorocznym orszaku ponownie będziemy przeżywać Uroczystość Trzech Króli, jak zawsze nie zabraknie śpiewania polskich kolęd, utworów świadczących o wysokim kunszcie literackim
autorów, którymi często byli znani poeci, jak np. Zygmunt Krasiński czy Teofil Lenartowicz. „Panu dzięki oddawajmy” zarówno za ten piękny dzień świąteczny, za literaturę, która jest częścią
kultury polskiej i pielęgnuje polski język oraz za dobro, które się dzieje wokół nas, za trudności, z którymi musimy sobie radzić, za ludzi, których spotykamy na naszej drodze, za to wszystko, co
traktujemy jakby nam się należało, a co jest darem Boga dla nas. Za wszystko „Panu dzięki oddawajmy”.

Spacer Orszakowy w Nowinach
Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami Nowin w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. Na trasie umieszczone zostanie dziewięć różnych wzorów plakatów, na których znajdą się opisy scen biblijnych oraz zadania dla spacerujących.
Rodzina, która chce wziąć udział w Spacerze Orszakowym powinna zgłosić się do zabawy mailowo na adres orszak@nowiny.com.pl, a następnie wydrukować sobie Kartę Gry i mapę, którą otrzyma mailowo lub odebrać ją w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowiny.

6 stycznia 2021 r. w godz. 12.00 – 15.00 idąc trasą Orszaku rodzina spotyka plansze, na których prócz tekstów i zdjęć są zadania, które należy rozwiązać, a rozwiązania wpisać do Karty Gry. Po dojściu do mety znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach rodzina oddaje uzupełnioną Kartę Gry, za co otrzyma nagrody. Na mecie czekać też będą na Was inne niespodzianki, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie.

Poprzednie Usuwamy węglowy ślad

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących