Szukaj

Serdecznie zapraszamy na spacer do średniowiecznego grodziska w Zgórsku z wyśmienitym historykiem Dariusz Kalina, który opowie o jego dziejach i odkryciu. Spotykamy się już w najbliższy piątek, 15 lipca, o godz. 17.00 przy placu zabaw w Zgórsku (przystanek autobusowy na ul. Szewskiej).

W roku 2018 odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. Są to lasy tzw. Pasma Zgórskiego, w gminie Nowiny, tuż za Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku. Jedną z osób, które zgłosiły je do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków1) w Kielcach był Dariusz Kalina.

Podstawą do wstępnego rozpoznania obiektu były nieinwazyjne badania geofizyczne – pomiary magnetyczne. Pozwoliły one na rozpoznanie charakteru anomalii magnetycznych, wskazujących na obiekty archeologiczne i stąd wnioskowanie o rodzaju i złożoności obiektu. Ze względu na to, że rośnie tu gęsty, bukowy las do zobrazowania obiektu przydatne były nowe technologie, takie jak cieniowanie na powszechnie dostępnych mapach w technologii LIDAR (Light Detection and Ranging) polegającej na lotniczym skanowaniu terenu krótkimi impulsami lasera.

Teren został objęty ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków, zainstalowano tu monitoring. Wciąż są tu prowadzone badania archeologiczne.

Poprzednie Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków do 15 lipca

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących