Szukaj

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu ubiegłego roku ruszyły kontrole deklaracji śmieciowych. – Dzięki naszym działaniom w ciągu niespełna dwóch miesięcy deklaracje złożyły 53 osoby, a to dopiero początek naszych działań – wyjaśnia Sławomir Sobczyk, zastępca kierownika referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości i ochrony środowiska.

W listopadzie 2020 r. w systemie gospodarowania odpadami zarejestrowanych było 6466 osób, czyli o ponad 1000 mniej, niż mieszkańców gminy. – To oczywiste, że nigdy liczby te nie będą takie same, w skali całego naszego kraju nieszczelność systemu utrzymuje się na poziomie 20%, czyli mniej  więcej tak, jak w naszej gminie. Niemniej jednak chcielibyśmy, by w składanych deklaracjach śmieciowych liczba zadeklarowanych osób była odzwierciedleniem faktycznej liczby zamieszkujących dana posesję – podkreśla Sławomir Sobczyk.

W grudniu gmina rozpoczęła wzmożoną weryfikację złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których liczba osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi. – Póki co, dokonujemy weryfikacji obowiązku złożenia deklaracji na podstawie danych zawartych w rejestrze meldunkowym oraz dostępnych ewidencjach nieruchomości i ludności, jednak w niedalekiej przyszłości planujemy przeprowadzenie bezpośrednich kontroli nieruchomości, by sprawdzić, nieruchomość jest faktycznie zamieszkiwana i czy wytwarzane są na niej odpady komunalne – wyjaśnia Sławomir Sobczyk. – Zazwyczaj powodem rozbieżności jest niezłożenie deklaracji o narodzeniu dziecka czy też powrocie z zagranicy, jednak zdarzają się też przypadki, kiedy właściciele nieruchomości celowo wprowadzają w błąd, np. wskazując zaniżoną liczbę wynajmujących mieszkanie, czy też wykorzystując fakt posiadania nieruchomości w dwóch gminach – dodaje.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Niezłożenie poprawnej deklaracji skutkować będzie wydaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty mogą zostać naliczone wstecz wraz z należnymi odsetkami.

– Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy celem złożenia poprawnej deklaracji. Przypominam, że to od liczby osób znajdujących się w systemie gospodarki odpadami uzależniona jest wysokość stawki opłaty za ich odbiór. Im będzie ich więcej, tym będzie ona niższa – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Poprzednie Medale “Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – przyjmujemy zgłoszenia

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących