Szukaj

Gmina Nowiny uzyskała dofinansowanie w ramach środków ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

W ramach zadania przewiduje min. się wykonanie i oznakowanie trasy ścieżki dydaktycznej w formie pętli prowadzonej od ulicy Dobrzączki poprzez Górę Miejską, Okrąglicę, kamieniołom Szewce.

Planowane roboty budowlane obejmą wykonanie schodów terenowych na podejściu pod Górę Miejską, uporządkowanie i zabezpieczenie trasy ścieżki, wybudowanie dwóch wiatrochronów, modernizację istniejącej wiaty przy kamieniołomie Szewce, montaż tablic informacyjnych i słupów kontrolnych oraz ustawienie sylwetek zwierząt.

Na powyżej opisane zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe oraz podpisane umowy na realizację na łączną kwotę 262.328,36 zł.
W ramach zadania przewidziane jest również opracowanie aplikacji smartfonowej pozwalającej na rozszerzenie informacji uzyskanych z tablic informacyjnych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i zawodów terenowych.

 

Poprzednie Zakończenie naboru o zorganizowanie prac interwencyjnych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących