Szukaj

Każdego roku gmina Nowiny wydatkuje kilkaset tysięcy na remonty dróg tłuczniowych. Nie inaczej jest w tym roku – właśnie podpisano umowy na realizację dwóch zadań w ramach remontów dróg tłuczniowych i asfaltowych na terenie gminy Nowiny.

– Stan ponad 80% dróg znajdujących się w zarządzie gminy został oceniony jako dobry, jednak po każdym sezonie zimowym konieczne jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych i drogach tłuczniowych – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. – Chcemy, by użytkownicy dróg gminnych mogli się po nich poruszać komfortowo, nawet, jeśli ze względu na brak docelowej infrastruktury wod-kan nie zostały jeszcze wykonane nakładki asfaltowe – dodaje.

6 lipca doszło do zawarcia dwóch umów na realizację remontów dróg tłuczniowych i asfaltowych. Drogi tłuczniowe wyremontuje firma ŁUKASZ JANIGA TRANS-BUD Usługi Transportowo-Budowlane, a drogi asfaltowe: ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o. o.

Wartość obu umów opiewa łącznie na kwotę ponad 300 tys. zł, a termin ich realizacji mija 6 września 2021 r.

Planowane remonty dróg tłuczniowych:

1) Droga wewnętrzna w miejscowości Szewce, zlokalizowana na dz. nr ewid. 351/9, 351/12, 351/44

2) Droga wewnętrzna w miejscowości Szewce, zlokalizowana na dz. nr ewid. 355/2, 356/10

3) Droga wewnętrzna w miejscowości Szewce, zlokalizowana na dz. nr ewid. 356/11, 357/2

4) Droga wewnętrzna w miejscowości Trzcianki, zlokalizowana na dz. nr ewid. 8/1, 11/14

5) Droga wewnętrzna w miejscowości Zgórsko, zlokalizowana na dz. nr ewid. 476/4

6) Droga gminna nr 377026T (ul. Wiosenna) w miejscowości Zgórsko, zlokalizowana na dz. nr ewid. 307/14

7) Droga wewnętrzna – ul. Jaśminowa w miejscowości Zgórsko, zlokalizowana na dz. nr ewid. 246/51

8) Droga wewnętrzna – ul. Kryształowa w miejscowości Kowala, zlokalizowana na dz. nr ewid. 733/7, 733/11, 732/19, 731/1

9) Droga wewnętrzna w miejscowości Kowala, zlokalizowana na dz. nr ewid. 729/25, 728/26

 

Planowane remonty nawierzchni dróg asfaltowych:

1) Droga wewnętrzna – ul. Chorzowska w miejscowości Sitkówka, zlokalizowana na dz. nr ewid. 51/4

2) Droga wewnętrzna w miejscowości Kowala, zlokalizowana na dz. nr ewid. 775, 738/1, 804/5, 804/7, 805/1, 737/1

3) Droga wewnętrzna – ul. Letnia w miejscowości Zgórsko, zlokalizowana na dz. nr ewid. 306/15

Poprzednie Profilaktyka 40 plus

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących