Szukaj

Szanowne Panie,
z przyjemnością zapraszam na dwudniowe szkolenie stacjonarne, pt.: ”Przepis na skuteczność” .
Celem szkolenia jest stworzenie przestrzeni do refleksji, wzmocnienie uczestniczek, zwiększenie pewności siebie, wydobycie ich kompetencji, co mam nadzieję się stanie. 
Spotkamy się dwa razy: 23 i 30 listopada w godzinach 17.00 – 20.15.
Nasze szkolenie będzie miało formę warsztatów, co oznacza, że będę Panie zapraszała do jego współtworzenia, dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniami. Wszystko na luzie (począwszy od stroju, do formy komunikacji), w życzliwej kobiecej atmosferze.
Mam nadzieję, że wspólny czas będzie dla Pań wartościowym i przyjemnym doświadczeniem. Ja już się cieszę na nasze spotkanie : )

Dorota Nawrotek

Terminy warsztatów: 23 – 30 listopada w godzinach: 17.00 – 20.15.
Zakładane efekty to:
• poszerzenie wiedzy o użytecznych narzędziach wspomagających skuteczność działań zespołowych i indywidualnych,
• znajomość zasad prowadzenia zdrowego spełnionego życia,
• zmotywowanie uczestniczek do rozwoju i samorealizacji,
• wzrost wzajemnego zaufania i poprawa komunikacji,
• świadomość dalszych celów rozwojowych.
W procesie szkolenia uczestniczki będą:
– dzielić się wiedzą i doświadczeniem,
– ćwiczyć wybrane umiejętności,
– wzmacniać i integrować się jako zespół,
– a także, w oparciu o przekazywaną przez trenerkę wiedzę, tworzyć własne rozwiązania – adekwatne do aktualnych potrzeb.
Pierwszy dzień/moduł szkolenia poświęcony będzie: – wzmocnieniu poczucia własnej wartości i pewności siebie, – podniesieniu wzajemnego zaufania i szacunku, – poznaniu założeń metody 8xO Wojciecha Eichelbargera i możliwości jej zastosowania w życiu osobistym, – zgłębieniu metod asertywnej komunikacji.
Drugi dzień/moduł szkolenia poświęcony będzie: – integracji z własnymi celami rozwojowymi, – kształtowaniu otwartości na zmianę perspektywy, – poznaniu reguł ułatwiających realizację celów osobistych i zespołowych, – zdefiniowaniu motywacji indywidualnych i motywacji grupowej do pracy w Stowarzyszeniu, – integracji uczestniczek z osiągnięciami i celami jakie stoją przed Stowarzyszeniem a także wyznaczeniem kierunku dalszych działań.

Metody szkoleniowe
Szkolenie będzie miało formę warsztatu obfitującego w różnorodne aktywizujące metody szkoleniowe – od pracy indywidualnej, pracy w parach, grupach, przez dyskusję, burzę mózgów, ćwiczenia integrujące do zadań i ćwiczeń coachingowych.

Problematyka poszczególnych modułów:
Moduł I
1. Poznajmy się lepiej – doceń swoje sukcesy.
• Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztacie.
• Wzmocnienie świadomości własnych zasobów.
2. W drodze do efektywności i szczęścia.
• Poznanie zasad zarzadzania energią życiową według techniki 8xO Wojciecha Eichelbergera ,
• Analiza własnych stresorów z wykorzystaniem sprawdzonej metody coachingowej.
3. Ja i moje role – jak żyć i przeżyć w rodzinie, społeczeństwie zespole?
• Analiza własnych zasobów energetycznych.
• Świadomość wpływu innych na nasze życie.
4. Odbieranie udziałów w spółce „ja”.
• Ćwiczenie coachingowe.
• Dyskusja.
5. Ja i inni:
a. Uodpornienie się na komentarze ważnych osób.
b. Uległość, agresja, asertywność.
c. Skuteczne zasady i formuły asertywne.

Moduł II
1. Jak sobie radzić z ograniczającymi przekonaniami ?
• Kształtowanie kompetencji zmiany perspektywy.
2. Dlaczego siła woli nie wystarcza?
• Influencer – sprawdzona metodologia zmiany.
• Znajomość zasad przeprowadzania skutecznych zmian indywidualnych i zespołowych.
3. Mój mistrzowski plan:
• Wybrane narzędzia wspomagające tworzenie planu.
• Dlaczego nie realizujemy planów?
• Wyznaczenie kamieni milowych na drodze do swojego celu.
4. Stowarzyszenie to my!
• Ja w stowarzyszeniu.
• Nasze możliwości i zasoby.
5. Jak dużo za nami:
• Nasze cele.
• Nasze sukcesy.
• Nasze lekcje.
6. Razem możemy jeszcze więcej.
• Co jest dla nas ważne?
• Kim chcemy być?
• Jaka idea nam przyświeca?

Poprzednie Komunikat w sprawie jakości wody

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących