Szukaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, iż pozyskał środki na realizację  Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Czas realizacji przypada od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami Programu są osoby poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej:

  • Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż.

Mieszkańcy Gminy Nowiny będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Opieka domowa,
  2. rehabilitacja domowa,
  3. Usługi transportu w celu realizacji niezbędnej potrzeby życiowej (lekarz , apteka, sklep itp.),
  4. zakupu paczek żywnościowych oraz słodyczy dla dzieci,
  5. zakupu środków  ochrony osobistej.

Wsparciem  w formie opieki domowej  zostanie objętych 4 osoby, wsparciem w formie rehabilitacji domowej 10 osób dorosłych oraz 4 dzieci. Ponadto dla 29 dzieci niepełnosprawnych zostaną zakupione paczki zawierające artykuły żywnościowe i słodycze. Dla 18 osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zostaną zakupione środki ochrony osobistej.

Powyższa pomoc jest kierowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu do Programu będzie decydowała data wpływu wniosku. Usługi będą wykonywane nieodpłatnie.

Rekrutacja uczestników do Programu trwa od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. do godz.15:00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji Programu prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25 lub telefonicznie pod numerem (41) 347 56 75 lub (41) 347 56 74

 

Poprzednie Kondolencje

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących