Szukaj

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Nowiny mogą skorzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą. – Chcemy pomoc przedsiębiorcom dotkniętym gospodarczymi skutkami COVID-19, dlatego zaproponowaliśmy im możliwość skorzystania z ulg w podatku od nieruchomości – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, których działalność związana jest z:
– przygotowywaniem i podawaniem posiłków i napojów, spożywanych na miejscu lub na wynos;
– produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych;
– poprawą kondycji fizycznej ( w tym działalność prowadzona w centrach i klubach fitness);
– zapewnieniem krótkotrwałego zakwaterowania w hotelach, motelach i pensjonatach.

– Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości jest złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 31 stycznia 2021 r. – wyjaśnia Magdalena Pala z Urzędu Gminy. Po spełnieniu wymogów wskazanych w  Uchwale Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2020 r.  przedsiębiorcy zapłacą podatek od nieruchomości od budynków według obniżonej o 50% stawki, czyli 11,75 zł za 1 m2 – podkreśla.

Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/318/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Niezależnie od podjętej uchwały, każdy z przedsiębiorców, który boryka się z trudną sytuacją finansową i w związku z tym może mieć problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości lub należności cywilnoprawnych (czynsz dzierżawny, najem, użytkowanie wieczyste), może wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie poprzez rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości. – W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa będziemy brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podkreśla Sebastian Nowaczkiewicz. Wniosek o ulgę w spłacie powinien zawierać informacje pozwalające na określenie treści żądania, czyli wskazanie rodzaju ulgi, o zastosowanie której wnosi przedsiębiorca (odroczenie, rozłożenie, umorzenie) oraz oznaczenie okresu, za który ulga ma być przyznana. W przypadku odroczenia i rozłożenia przedsiębiorca powinien również zaproponować terminy spłaty.

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerem telefonu 41 347 50 37 oraz mailowo: d.gruszczynski@nowiny.com.pl.

Poprzednie „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących