Szukaj

Wręczenie opasek bezpieczeństwa seniorom z Gminy Nowiny odbyło się w piątek 1 lipca. Opaski zostały zakupione w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

 

Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny odwiedził seniorów w miejscach ich zamieszkania, przekazał opaski bezpieczeństwa. Podczas spotkań wójt rozmawiał z gospodarzami o potrzebach osób starszych, wprowadzanych udogodnieniach dla seniorów, pomysłach na wielopokoleniową animację na terenie gminy i zaangażowanie społeczne tej grupy wiekowej.

 

 – Kierujemy się troską o bezpieczeństwo osób starszych w naszej gminie. Zakupiliśmy opaski, które mogą uratować życie bliskich osób i seniorów mieszkających samodzielnie. Opaski są wyposażone w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz monitoring podstawowych czynności życiowych jak pomiar saturacji i temperatury. Dziękuję za ciepłe i serdeczne spotkania z seniorami i ich opiekunami oraz za szczere podzielenie się ze mną troskami, potrzebami osób starszych – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny.

 

Działanie jest kontynuacją Programu Wspieraj Seniora koordynowanego przez nowiński GOPS. Celem „Korpusu Wsparcia Seniorów” jest zapewnienie usługi na rzecz seniorów w wieku 65 lat
i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Na terenie Gminy Nowiny program „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowinach zakupił 15 szt. opasek bezpieczeństwa. Po przekazaniu opasek i rozmowach seniorów z wójtem, pracownicy socjalni przeprowadzili szkolenie z ich obsługi.

 

Karolina Kępczyk

Poprzednie Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących