Szukaj

Historyczny sukces gminy Nowiny. Zostaliśmy zwycięzcą organizowanego po raz pierwszy w regionie Rankingu Gmin Regiony Świętokrzyskiego aż w dwóch kategoriach. Gmina Nowiny zajęła pierwsze miejsce w rankingu gmin wiejskich, została również liderem regionu świętokrzyskiego. Ranking został zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym. Pod uwagę wzięto rozwój społeczno-gospodarczy oraz najlepsze praktyki. 

– Dziękuję moim współpracownikom, urzędnikom, moim poprzednikom, radnym współpracującym na rzecz rozwoju gminy, stowarzyszeniom, mieszkańcom i przedsiębiorcom – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Serdecznie gratuluję pozostałym laureatom konkursu – dodał.

Celem Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. 

– Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. ten ranking nie jest rankingiem opracowanym na podstawie subiektywnych ocen. Tutaj w tym rankingu opracowanym przez FRDL i Urząd Statystyczny liczą się dane, na podstawie których dokonano zestawienia gmin – mówił Sebastian Nowaczkiewicz.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. To , między innymi, średnioroczne dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik zadłużenia, liczba podmiotów gospodarczych, wyniki egzaminów ósmoklasistów, poziom dofinansowania unijnego, saldo migracji, skanalizowanie gminy czy też wydatki bieżące na oświatę i wychowanie. Tak zróżnicowane kryteria mają zapewnić jak najwyższy poziom obiektywizmu, by wskazać, które gminy najlepiej realizują swoje zadania własne.

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie przez Ośrodek FRDL MISTiA. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat i ogromnym zainteresowaniem samorządów i mediów przez kolejne lata, w kolejnych województwach. Od roku 2021 realizowany jest również w Regionie Świętokrzyskim. Jego pierwszym zwycięzcą została gmina Nowiny.

Wyniki rankingu:

(gmina – rodzaj gminy – wskaźnik zagregowany w 2020 r.

  1. Nowiny – gmina wiejska – 4,017
  2. Morawica – gmina miejsko-wiejska – 3,818
  3. Strawczyn – gmina wiejska – 3,585
  4. Miedziana Góra – gmina wiejska – 3,527
  5. Solec-Zdrój – gmina wiejska – 3,257
  6. Łopuszno – gmina wiejska – 3,185
  7. Górno – gmina wiejska – 3,167
  8. Połaniec – gmina miejsko-wiejska – 3,148
  9. Masłów – gmina wiejska – 3,119
  10. Busko-Zdrój – gmina miejsko-wiejska – 3,036

Pełny ranking: Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego – (kielce.pl)

Marta Sowińska

 

 

Poprzednie Perłowe talenty

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących